ALGEMENE VOORWAARDEN

 

TIKA & PINAKEL gcv

Wolfsdonksesteenweg 95a

2230 Herselt 

BTW: BE 0893.612.894

Tel.: +32 468 15 05 16

Mail: info@tikaenpinakel.be 

 

Artikel 1        ALGEMEEN

 1.  Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen Tika & Pinakel gcv en de klant, betreffende de verkoop van decoratieartikelen en de daarmee verband houdende producten en/of diensten. Het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
 2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze schriftelijk aan de klant zijn bevestigd.
 3. Tika & Pinakel gcv behoudt zich het recht om deze voorwaarden tussentijds te wijzigen

 

Artikel 2         PRIJZEN EN BESTELLINGEN

 1. Alle prijzen/offertes van Tika & Pinakel gvc, in welke vorm ook, zijn steeds vrijblijvend en onverbindend, tenzij anders is overeengekomen. Deze kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
 2.    De bestellingen worden gefactureerd tegen de prijzen en condities die op de datum van de acceptatie van de bedoelde bestellingen van kracht zijn.

 

Artikel 3         OVEREENKOMSTEN

 1. De overeenkomst tussen de klant en Tika & Pinakel gcv komt definitief tot stand na acceptatie van de bestelling door Tika & Pinakel gcv. Ter bevestiging van de acceptatie van de opdracht zendt Tika & Pinakel gcv een bevestiging per e-mail naar het door de klant opgegeven mailadres.
 2. Alle afspraken die schriftelijk, mondeling of digitaal tot stand komen, zijn bindend.

 

Artikel 4         LEVERING

 1. Bij het afrekenen van de bestelling kan de klant kiezen om de aangekochte producten te laten verzenden naar een door hem gekozen adres, of om de goederen zelf af te halen bij Tika & Pinakel gcv, te Herselt.
 2. Het niet bezorgen op de opgegeven datum kan nooit een reden zijn om de overeenkomst op te zeggen of een betaling (deels) op te schorten.
 3. De levering van de producten geschiedt op het moment dat alle items klaar staan voor verzending naar de klant, en wordt steeds verzonden in één transport.
 4. Het leveren van onze goederen vertrouwen wij toe aan een derde partij. Hierdoor kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor de beschadiging of vermissing van de goederen.

 

 

Artikel 5         BETALING

 1. Bestellingen die gebeuren via de webshop moeten vooraf per bank betaald worden of kunnen contant betaald worden bij afhaling.
 2. Na bestelling van de goederen ontvangt de klant een uitnodiging tot betaling. Bij ontvangst hiervan versturen wij alles binnen de 3 werkdagen. Tenzij je er voor kiest om deze zelf af te halen bij Tika & Pinakel gcv.
 3. Indien wij na 7 dagen geen betaling ontvangen hebben gaan we ervan uit dat de klant van zijn aankoop afziet en bieden we de goederen terug te koop aan.

 

 

Artikel 6           KLACHTEN

 1. Klachten over onjuiste of onvolledige leveringen dienen door de klant binnen 2 werkdagen na ontvangst van de goederen, telefonisch of per e-mail, kenbaar gemaakt te worden aan Tika & Pinakel gcv.
 2. Het retourneren van (een deel van) de aangekochte goederen, is steeds voor rekening en op risico van de klant.
 1. Goederen kunnen enkel binnen de 7 dagen na bestelling teruggezonden worden.Teruggestuurde goederen worden na ontvangst gecontroleerd op gebreken. Indien ze in goede staat ontvangen zijn, stort Tika & Pinakel gcv het volledige bedrag van het betreffende artikel terug op de rekening van de klant – gemaakte verzendkosten niet inbegrepen.

 

Artikel 8               BEVOEGDHEID

 1. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten of diensten verwerft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van Turnhout.